Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

MUNKABIZOTTSÁGOK

ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK
Érdekvédelmi és Etikai Bizottság

ETIKAI BIZOTTSÁG FELADATAI a 2018-2021 közötti ciklusban

 1. Legsürgetőbb feladatunk, hogy a megelőző ciklusban már egyszer átdolgozott, de a jogászunk által, még kifogásolt „MLDT Etikai kódex”-et átdolgozzuk úgy, hogy az ne csak a jogilag is elfogadott Etikai Szabályok gyűjteménye legyen, hanem az esetlegesen felmerülő, etikailag kifogásolható események bekövetkezte esetében a hivatalos kivizsgálást is lehetővé tegye. Ezzel a tisztességes, szakma érdekében tett törekvéseket, minden MLDT tag számára szeretnénk előnyben részesíteni és támogatni.
 2. Ezen túl, továbbra is szeretnénk kikérni a fiatal orvosok, gyógyszerészek (rezidens, szakorvos, szakgyógyszerész, klinikai biokémikus és analitikusok, kutató analitikusok) véleményét, úgy a szakmai, mind az erkölcsi és anyagi elismertségük vonatkozásában is. Ezt a felmérést az előző ciklusban végzett felmérésünkhöz képest szélesebb körben szeretnénk elvégezni, abból a célból, hogy jobban láthassuk, mire kell jobban figyeljünk a Tagok jobb munkakörülményeinek, szakmai továbbképzésük védelmében.
 3. Napjainkra a laboratóriumi szakemberek béremelése többnyire rendeződött, viszont a túlterheltségük a szakemberhiány miatt még nem oldódott meg. Ezért sürgősen tenni kell valamit, mert a rendszerben maradók kizsigerelődnek, ami mindenképpen a minőségi munka rovására megy.
 4. Ennek a problémának a megoldásához vezető utat szeretnénk megnyitni, hisz a laboratóriumokban végzett vizsgálatok finanszírozása rendkívül alacsony, s a jelenleg sürgető akkreditálási folyamatok többletmunka elvégzését igényelnek, amihez, több anyagi fedezetet kell biztosítani. Mivel, a már akkreditált vizsgálatok akkreditáltságának fenntartása további terhet ró a laboratóriumi dolgozókra, mind a munkaidő, mind a költségráfordítást illetően, ezért a megfelelő fórumoknál lobbizni kívánunk annak érdekében, hogy az akkreditált vizsgálatok jobb finanszírozást kaphassanak a nem akkreditált vizsgálatokhoz képest.
 5. Célunk, hogy mindazok, akik a laboratóriumi medicina sikeréhez gondolkodó, innovatív ötletekkel, tudományos munkákkal is hozzájárulnak - egyformán elismertek legyenek a beosztásból adódó hierarchikus rendtől függetlenül.
 6. Valamint, együttműködve a MOK vezetőségével arra törekszünk, hogy a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) által nem finanszírozott tevékenységet végző laboratóriumi dolgozók megkapják ugyanazt a béremelést, amit a NEAK által finanszírozott tevékenységet végző egészségügyi dolgozók megkaptak.

Prof. Dr. Toldy Erzsébet
Az Etikai és Érdekvédelmi Bizottság elnöke
 • Prof. Dr. Fodor Bertalan

  Elnök
  Prof. Dr. Fodor Bertalan

 • Dr. Ónody Rita

  Tag
  Dr. Seprényiné Dr. Ónody Rita

 • Dr. Süle Edina

  Tag
  Dr. Süle Edina

 • Dr. Kovács Géza

  Póttag
  Dr. Kovács Géza

Kapcsolódó dokumentumok:

Dokumentum címe

Típus

Publikálva

Publikus dokumentumok

MLDT Érdekvédelmi és Etikai Bizottság 2019. évi beszámolópdf2020.05.26.
Dokumentumok regisztrált MLDT tagok számára
MLDT Érdekvédelmi és Etikai Bizottság beszámoló 2018-2020 (MDLT 2020.12.16-i küldött-közgyűlési jegyzőkönyvének 7. melléklete)pdf2021.01.13.
Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság (FB) munkáját, feladatait a Társaság Alapszabálya, annak VII. fejezete, 24. paragrafusa részletesen leírja.
A FB ellenőrzésének tárgya a társaság egész tevékenysége. Figyelemmel kíséri a társaság alapszabály szerinti működését, így különösen a rendelkezésre álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását, ellenőrzi a társaság pénzügyi gazdálkodását, továbbá az ügyvitelre, az ügyintézésre és a nyilvántartásokra vonatkozó előírások betartását és azt, hogy a Vezetőség a társaság érdekeinek megfelelően működik. A FB a megállapításairól tájékoztatja a társaság vezetőségét, és beszámol a küldöttközgyűlésnek.
A FB köteles a küldött-közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és az azokkal kapcsolatos álláspontját a küldött-közgyűlésen ismertetni.
A FB minden tudásával igyekszik úgy támogatni a Vezetőséget, hogy a kitűzött célok, azok végrehajtása a Társaság, azaz a tagság érdekeinek mindenben megfeleljenek.

 • Prof. Dr. Berki Tímea

  Elnök
  Prof. Dr. Berki Tímea

 • Dr. Lakatos Ágnes

  Tag
  Dr. Lakatos Ágnes

 • Dr. Szoboszlay István

  Tag
  Dr. Szoboszlay István

 • Dr. Siska Andrea

  Póttag
  Dr. Siska Andrea

Kapcsolódó dokumentumok:

Dokumentum címe

Típus

Publikálva

Dokumentumok regisztrált MLDT tagok számára
MLDT Felügyelő Bizottság beszámoló 2018-2020 (MDLT 2020.12.16-i küldött-közgyűlési jegyzőkönyvének 5. melléklete)pdf2021.01.13.
Publikációs és Kommunikációs Bizottság

A Publikációs és Kommunikációs Bizottság a 2015-2017-es periódusban elvégezte a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság honlapjának formai és tartalmi megújítását. A 2018-2020 közötti időszakban folytatjuk a honlap fejlesztését és színvonalas működtetését. Elsődleges célkitűzésünk egy "Labor térkép" elkészítése, mely a magyar laboratóriumok és ezek legfontosabb adatainak bemutatására szolgál majd. Ez az adatbázis, továbbá a honlapon megjelenő hírek és hírlevelek elősegíthetik a Társaság tagjaival való kommunikációt, és a társaság életével kapcsolatos információk minél hatékonyabb disszeminációját. A Bizottság fontosnak tartja a laboratóriumi tevékenység és szakma jelentőségének bemutatását célzó közlemények megjelentetését minél szélesebb körben. Szeretnénk erősíteni a laboratóriumi medicina szakma megjelenését a szakmai/szakmapolitikai sajtóban/fórumokon is.

 • Dr. Antal-Szalmás Péter

  Elnök
  Dr. Antal-Szalmás Péter

 • Dr. Bhattoa Harjit Pal

  Tag
  Dr. Bhattoa Harjit Pal

 • Dr. Nagy Gábor

  Tag
  Dr. Nagy Gábor

 • Dr. Andrikovics Hajnalka

  Póttag
  Dr. Andrikovics Hajnalka

Kapcsolódó dokumentumok:

Dokumentum címe

Típus

Publikálva

Dokumentumok regisztrált MLDT tagok számára
MLDT Publikációs és Kommunikációs Bizottság beszámoló 2018-2020 (MDLT 2020.12.16-i küldött-közgyűlési jegyzőkönyvének 6. melléklete)pdf2021.01.13.
"Ad hoc" MunkaBIZOTTSÁGOK
„AKKREDITÁCIÓS” munkaBIZOTTSÁG

2017-ben labordiagnosztikai szakmánk újabb lendülettel, a Szakmai Kollégiumi Tagozat, az MLDT Vezetőség és a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) összefogásával, a kormányzat támogatásával ismételten hozzákezd hazánk nagy (III-as és II-es szintű) Orvosdiagnosztikai Laboratóriumainak akkreditálás szervezéséhez. Ebben a csapatmunkában szeretne munkacbizottságunk részt venni, és hatékony segítséget nyújtani az akkreditáláshoz vezető úton. Munkánk során a QualiCont Kht. akkreditálás terén szerzett tapasztalatára és szakmai segítségére is számítunk.

Célunk:
Az MSZ EN ISO 15 189:2013 Orvosi laboratóriumok minőségre vonatkozó követelményeit figyelembe véve

 • oktatási anyagok kidolgozása
 • oktatások szervezése a laboratóriumi szakemberek számára
 • NAH szakértők, minőségirányítók képzésében szakmai segítség, tanácsadás biztosítása.

A munkacsoport megalakulását az MLDT vezetősége a 2017. február 7-i ülésen egyhangúan támogatta.

 • Dr. Bekő Gabriella

  Elnök
  Dr. Bekő Gabriella

 • Dr. Sárkány Erika

  Tag
  Dr. Sárkány Erika

 • Dr. Nagy Erzsébet

  Tag
  Dr. Nagy Erzsébet

 • Dr. Rimanóczy Éva

  Tag
  Dr. Rimanóczy Éva

 • Dr. Araczki Ágnes

  Tag
  Dr. Araczki Ágnes

 • Dr. Markó Eleonóra

  Tag
  Dr. Markó Eleonóra

 • Dr. Szakony Szilvia

  Tag
  Dr. Szakony Szilvia

 • Dr. Bessenyei Beáta

  Tag
  Dr. Bessenyei Beáta

Kapcsolódó dokumentumok:

Dokumentum címe

Típus

Publikálva

Publikus dokumentumok

Akkreditációs munkabizottság tervei 2017pdf2017.03.27.
Dokumentumok regisztrált MLDT tagok számára
MLDT Akkreditációs munkacsoport beszámoló 2018-2020 (MDLT 2020.12.16-i küldött-közgyűlési jegyzőkönyvének 11. melléklete)pdf2021.01.13.
„EXTRA-ANALITIKAI” munkaBIZOTTSÁG

A munkabizottság fő céljai:

 1. Az új, hazai irányelvek adaptálásának segítése
 2. IFCC WG-LEPS ajánlásának megfelelő QI-ok használatának
  • aktuális, hazai helyzetének felmérése
  • adatgyűjtés
  • módszer kidolgozás (MLDT honlapon keresztül)
 3. EFLM WG-Preanalytical Phase: új nemzetközi irányelv (Phlebotomia)
  • véleményezés
  • hazai adaptálás segítése
 4. Gyakori betegségek szűrésében, diagnózisában, kezelése során és követésében alkalmazandó laboratóriumi vizsgálatok és azok alkalmazási algoritmusának kidolgozása.
 • Dr. Kocsis Andrea

  Elnök
  Dr. Kocsis Andrea

 • Budainé Dr. Tóth Judit

  Tag
  Budainé Dr. Tóth Judit

 • Dr. Ajzner Éva

  Tag
  Dr. Ajzner Éva

 • Prof. Vásárhelyi Barna

  Tag
  Prof. Vásárhelyi Barna

"Irányelv-fejlesztő" munkabizottság

Az Irányelv-fejlesztő Munkabizottság feladata irányelvek összeállítása és fejlesztése.

 • Dr. Ajzner Éva

  Elnök
  Dr. Ajzner Éva

 • Dr. Antal-Szalmás Péter

  Tag
  Prof. Dr. Antal-Szalmás Péter

 • Dr. Hetyésy Katalin

  Tag
  Dr. Hetyésy Katalin

 • Dr. Hevessy Zsuzsanna

  Tag
  Dr. Hevessy Zsuzsanna

 • Dr. Seres Erika

  Tag
  Dr. Seres Erika

„Labtestonline.hu (LTO)” munkabizottság

Az LTO ad hoc Munkabizottság tevékenysége az MLDT Elnöke által megfogalmazott 2015‐17-es stratégiai célokhoz kapcsolódik, azok megvalósulását támogatja.

 • Célja, hogy segítse a laboratóriumi medicina szakma presztízsének emelését, segítve az aktív kommunikációt elsősorban a lakosság és a társszakmák felé.
 • Célja, hogy résztvegyen a laboratóriumi medicina aktuális kulcsüzeneteinek kialakításában: egyszerű, a lakosság,a politikusok és a társszakmák által is érthető mondatok megfogalmazásával az LTO felületén keresztül.
 • Ezt az LTO honlap tartalmának szisztematikus áttekintése mellett a laboratóriumi szakmai újdonságok honlapon történő megjelentetésével igyekszik elérni.
 • Célja, hogy előmozdítsa az MLDT hazai szakmai szervezetekkel való együttműködésének aktualizálását, különös tekintettel a háziorvosi társaságra.
 • Dr. Szakony Szilvia

  Elnök
  Dr. Szakony Szilvia

 • Dr. Simon Judit

  Tag
  Dr. Simon Judit

 • Dr. Barna Katalin

  Tag
  Dr. Barna Katalin

 • Dr. Bezzegh Attila

  HIVDA képviselő
  Dr. Bezzegh Attila

Kapcsolódó dokumentumok:

Dokumentum címe

Típus

Publikálva

Publikus dokumentumok

Labtest Online Munkacsoport 2019. évi beszámolópdf2020.05.26.
LabTests Online - Munkacsoportpdf2016.03.22.
Dokumentumok regisztrált MLDT tagok számára
Labtestonline.hu munkacsoport beszámoló 2018-2020 (MDLT 2020.12.16-i küldött-közgyűlési jegyzőkönyvének 8. melléklete)pdf2021.01.13.
„Sok vagy kevés vizsgálat” munkabizottság (2015-2019)

A munkabizottság fő céljai:

A hazai és nemzetközi szakmai irányelvek, illetve háziorvosi indikátorrendszerben díjazott laboratóriumi teszthasználatot érintő ajánlások tükrében elemezni a valós laboratóriumi tesztfelhasználási gyakorlatot.
A tanulmányozandó laboratóriumi tesztek kiválasztásakor a közfinanszírozást igen jelentősen terhelő tesztek priorizálandók, úgy mint HbA1c, pajzsmirigy hormonok.

 • Dr. Gilányi Ibolya

  Elnök
  Dr. Gilányi Ibolya

 • Sándor József

  Tag
  Sándor József

 • Dr. Krámer Mihály

  HIVDA képviselő
  Dr. Krámer Mihály

A bizottság a 2019. november 19-én tartott Küldött Közgyűlés határozata alapján megszűnt.

Kapcsolódó dokumentumok:

Dokumentum címe

Típus

Publikálva

Publikus dokumentumok

Sok vagy kevés vizsgálat 2019. évi beszámolópdf2020.05.26.
„Tesztismételhetőségi” munkaBIZOTTSÁG (2015-2021)

A munkabizottság fő céljai:

A laboratóriumi tesztek ismételhetőségével kapcsolatos szabályok kidolgozása. Fő feladata a minimális laboratóriumi teszt ismételhetőségi periódusok betegség asszociált, EBM (evidence-based medicine), vagy legjobb klinikai gyakorlat elvén való meghatározása:

 1. Járóbetegellátásban (alapellátás és szakellátás külön) használt leggyakoribb laboratóriumi tesztek esetén.
 2. Fekvőbetegellátásban néhány referencia intézményben használt legnagyobb reagensköltség-igényt jelentő laboratóriumi tesztek esetén (pl. Troponin, Prokalcitonin). A megállapított minimum retesting intervallumok (MReI) alkalmazásának a vizsgálata a közfinanszírozott vizsgálatok mennyiségén keresztül.
 3. Hazai irányelv készítése vagy adaptálása.
 • Dr. Seres Erika

  Elnök
  Dr. Seres Erika

 • Dr. Bekő Gabriella

  Tag
  Dr. Bekő Gabriella

 • Dr. Siska Andrea

  Tag
  Dr. Siska Andrea

 • Kővári Orsolya

  Konzultáns tag
  Kővári Orsolya

A bizottság a 2021. október 19-i vezetőségi ülés jóváhagyásával megszűnt.

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Lab Tests Online

Társult tagjaink

 • 77 Elektronika
 • BECKMAN COULTER
 • Biomeriux
 • Bio-rad
 • Diagnosticum
 • Roche
 • sysmex